برچسب:

بیکاری روستایی

2 مطلب

خروج ۲۲۲ هزار روستایی از بازار کار / مهاجرت روستاییان به شهرها سرعت گرفت؟