برچسب:

بیکاری فارغ‌التحصیلان

9 مطلب

تسهیلات جدید بیمه‌ برای کارفرمایان

چقدر از فارغ‌التحصیلان بیکارند؟

آمارهای جدید از اوضاع متولدان دهه شصت

یک میلیون و ۳۱۳ هزار فارغ‌التحصیلان بیکار

۴۴درصدبیکاران فارغ‌التحصیل دانشگاهند