برچسب: بیکاری پنهان
1 مطلب

هشدارآمیزترین شاخص بازار کار؛ بیکاری پنهان در کدام استان‌ها بیشتر است؟