برچسب: بی‌آبی
7 مطلب

چرا بیشتر مهندسان کشاورزی بیکارند؟

خسارت ۱۰۴ میلیارد تومانی به باغ‌های کشاورزی زابل

کم‌بارشی ۴۷ درصدی از ابتدای مهر ۹۶

خواص «خیار» در مقابله با گرما

هر فرد چه میزان آب نهان مصرف می‌کند