برچسب:

تاجران افغان

1 مطلب

صدها شرکت افغان در بندر چابهار فعالیت دارند