برچسب:

تالاب هورالعظیم

8 مطلب

دود تالاب هورالعظیم در چشم ساحل‌نشینان جنوب خوزستان

تصویب رهاسازی آب از سوی ایران در بخش عراقی هورالعظیم

دود حریق هورالعظیم، اهواز را کاملا درگیر کرده است

تالاب هورالعظیم به شرایط احیا بازگشته است