برچسب:

تامین واگن

5 مطلب

خریداری ۶۳۰ واگن برای متروی تهران

سفارش 2 هزار واگن برای مترو کلانشهرها

موافقت شورای اقتصاد با کلیات قرارداد تامین ۶۳۰ دستگاه واگن مترو تهران