برچسب:

تامین کالا

5 مطلب

وضعیت تامین کالا در ایام پایانی سال

آخرین وضعیت ذخایر استراتژیک کالایی کشور

دو فوریت طرح تامین کالاهای اساسی تصویب شد

گمرک موظف به همکاری فوری با تولیدکنندگان شد