برچسب: تانکرهای آبرسانی
1 مطلب

رفع مشکل آب آبادان تا چهار روز دیگر