برچسب:

تانکر سوخت

2 مطلب

۲۱ کشته در حادثه تلخ تصادف اتوبوس تهران- کرمان

چهار روایت از حادثه مرگبار اتوبوس سنندج