برچسب:

تانکر سوخت

3 مطلب

۲۱ کشته در حادثه تلخ تصادف اتوبوس تهران- کرمان