برچسب:

تایید صلاحیت

2 مطلب

مشارکت زیر ۵۰ درصد اشکالی در دموکراسی ایجاد نمی‌کند

آخرین وضعیت انتخاباتی در اردوگاه اصولگرایان