برچسب:

تبلیغات انتخابات

6 مطلب

مهلت تبلیغات انتخابات ۱۴۰۰ تا کی است؟

تبلیغات نامزدها طبق پروتکل‌های بهداشتی مجازی انجام می‌شود