برچسب:

تحریم‌های جدید آمریکا

5 مطلب

پیامدهای فعال شدن مکانیسم ماشه بر اقتصاد / آیا مکانیسم ماشه فعال می‌شود؟

شنبه و یکشنبه چه خبر است؟ / آمریکا می‌تواند مکانیسم ماشه را فعال کند؟

دیگر تنش ارزی نداریم