برچسب:

تحریم‌های خارجی

2 مطلب

کاهش صادرات، بیکاری را افزایش می‌دهد

تولید بدون صادرات موضوعیت ندارد