برچسب: تحریم‌های خارجی
2 مطلب

کاهش صادرات، بیکاری را افزایش می‌دهد

تولید بدون صادرات موضوعیت ندارد