برچسب: تحریم عربستان
2 مطلب

بن سلمان در حال بررسی گفتگو با تهران است

فرانسه از احتمال تحریم عربستان خبر داد