برچسب:

تخت خالی

2 مطلب

تخت خالی نیست، بیمارستان‌ها را نگردید! / «صد رحمت به دلالان سیمان و مسکن!»

کل تهران یک تخت خالی پیدا نمی‌شود! / ۳۰ میلیون حق دلالی برای بستری بیمار