برچسب: تخصیص ارز دولتی
8 مطلب

ابراز نارضایتی متولیان دولتی و خصوصی از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومان / ارز دولتی به تولید و تجارت آسیب زد

ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای صنعتی حذف نشده است / به برخی صنایع نگاه ویژه‌تری خواهیم داشت

ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نمی‌شود

دپوی چندین ماهه مواد اولیه شیرخشک در گمرک

تخصیص ارز دولتی به صنعت چاپ

مقابله با مفاسد با پیش فرض جنگ اقتصادی باشد