برچسب:

تخصیص ارز دولتی

8 مطلب

ابراز نارضایتی متولیان دولتی و خصوصی از تخصیص ارز 4200 تومان / ارز دولتی به تولید و تجارت آسیب زد

ارز 4200 تومانی برای کالاهای صنعتی حذف نشده است / به برخی صنایع نگاه ویژه‌تری خواهیم داشت

ارز 4200 تومانی حذف نمی‌شود

دپوی چندین ماهه مواد اولیه شیرخشک در گمرک

تخصیص ارز دولتی به صنعت چاپ

مقابله با مفاسد با پیش فرض جنگ اقتصادی باشد