برچسب: تخفیف محکومان
1 مطلب

موافقت رهبر انقلاب با عفو و تخفیف مجازات تعدادی از محکومان