موضوعات داغ:
برچسب: تخلفات ثبت سفارش خودرو
3 مطلب

خودرو مثل پوشاک نیست که بتوان قاچاقی وارد کرد

مطالبه خودرویی از وزیر پیشنهادی صنعت/آیا شریعتمداری تاوان تصمیم غلطش را پرداخت کرده است؟