برچسب: تراشکاری
2 مطلب

کاربرد دستگاه CNC

حداقل سود خالص تراشکاری ۳ تا ۴ میلیون تومان در ماه