برچسب:

ترمینال

5 مطلب

ترمینال سلام فرودگاه امام شاید به اربعین برسد

افتتاح ترمینال جدید فرودگاه امام در تابستان

فرودگاه امام به هاب سفر هوایی منطقه تبدیل می‌شود