برچسب:

ترمینال سلام

4 مطلب

برنامه دولت برای خانه‌دار کردن کارمندان جوان

بنیاد مستضعفان با وجود تحریم‌های شدید پروژه ملی «ترمینال سلام» را با موفقیت به پایان رساند

تکمیل پایانه سلام تا پایان سال