برچسب:

تروم

2 مطلب

دولت با تدبیری جلوی نوسانات قیمت‌ها را بگیرد