برچسب:

تسویه وام

1 مطلب

ماجرای فردی که با گاو به بانک رفت چه بود؟