برچسب:

تصمیم

1 مطلب

وضعیت نابسامان وزارت نفت در سال ۹۲ شگفت‌زده‌ام کرد