برچسب:

تعداد ثبت نام شدگان

1 مطلب

پایان ثبت نام انتخابات اتاق بازرگانی تهران / کاهش تعداد کاندیداها نسبت به دوره قبل / 27 بهمن ماه حداکثر زمان اعلام تائید صلاحیت