برچسب:

تعرفه‌های پزشکی

4 مطلب

رشد تعرفه‌های پزشکی ۲۰۰۰ میلیارد بار مالی دارد

پیشنهاد «افزایش تعرفه‌های پزشکی در نیمه دوم 97» در انتظار تایید دولت

هشدار درباره کاهش کیفیت خدمات پزشکی