برچسب: تعرفه‌های پزشکی
4 مطلب

رشد تعرفه‌های پزشکی ۲۰۰۰ میلیارد بار مالی دارد

پیشنهاد «افزایش تعرفه‌های پزشکی در نیمه دوم ۹۷» در انتظار تایید دولت

هشدار درباره کاهش کیفیت خدمات پزشکی