برچسب:

تعرفه برق مشترکان

2 مطلب

قبض‌های کاغذی برق از اول مهر حذف می‌شوند

آخرین جزئیات افزایش تعرفه برق مشترکان پر مصرف