برچسب:

تعطیلی بنگاه های صنعتی

7 مطلب

آغاز شمارش معکوس برای قطع برق صنعت فولاد / فولاد ایران به سمت تعطیلی می‌رود؟

بنگاه‌های اقتصادی تا چه زمانی محدودیت و تعطیلی را تاب می‌آورند؟

صنعت در سال ۹۹ چه وضعیتی خواهد داشت؟

تعطیلی واحدهای صنعتی در شهرک‌های صنعتی چقدر واقعیت دارد؟

هیچ بنگاه صنعتی به دلیل کرونا تعطیل نشده است