موضوعات داغ:
برچسب: تعطیلی بنگاه های صنعتی
4 مطلب

بنگاه‌های اقتصادی تا چه زمانی محدودیت و تعطیلی را تاب می‌آورند؟

صنعت در سال ۹۹ چه وضعیتی خواهد داشت؟

تعطیلی واحدهای صنعتی در شهرک‌های صنعتی چقدر واقعیت دارد؟

هیچ بنگاه صنعتی به دلیل کرونا تعطیل نشده است