برچسب:

تعطیلی مشاغل

7 مطلب

کدام مشاغل از تهران می‌ روند؟

چرا مشاغل مختلف تعطیل نشد؟ / «به جای این همه تعطیلی، واکسن بزنید!»

تعطیلی بدون حمایت داد اصناف را درآورد / یا حمایت کنید یا قرنطینه کامل!

شرکت‌های خصوصی از شنبه تعطیل می‌شوند؟