برچسب:

تعطیلی مشاغل برای کرونا

2 مطلب

کدام اصناف از امروز تعطیل هستند؟

فعالیت کدام شغل‌ها از فردا ممنوع است؟