برچسب:

تعطیلی واحد صنعتی

2 مطلب

بنگاه‌های صنعتی در سال بعد چه وضعیتی دارند؟ / بیم تعدیل نیرو در سال 98