برچسب: تعطیلی واحد صنعتی
2 مطلب

بنگاه‌های صنعتی در سال بعد چه وضعیتی دارند؟ / بیم تعدیل نیرو در سال ۹۸