برچسب:

تعطیلی پارک ها

2 مطلب

حضور مردم در طبیعت می‌تواند شروع یک سناریوی تلخ کرونایی باشد

تعطیلی پارک‌ها و جنگل‌ها در روز طبیعت/ پارک‌ها پیش از بازگشایی ضدعفونی می شوند