برچسب:

تغییر دامنه نوسان

5 مطلب

دامنه نوسان بورس متقارن می‌شود؟

دامنه نوسان از فردا تغییر می‌کند / قوانین جدید در بورس تاثیری دارد؟

تغییر دامنه نوسان بورس تصویب شد