برچسب: تفریح
8 مطلب

سهم ۲ درصدی تفریح از هزینه‌های خانوار

قیمت تمام شده منوی رستوران‌ها چقدر است؟

حداقل و حداکثر هزینه تفریح یک زوج جوان در تهران

هزینه تفریح چقدر گران شده است؟

هزینه تفریح خانوار ایرانی ۵۹ درصد گران شد

تفریح ایرانیان چقدر گران شده است؟

هزینه تفریحات آخر هفته