برچسب: تلفات جانی
1 مطلب

۳۰۰۰ نقطه حادثه‌خیز در جاده‌های اصلی کشور واقع شده است