برچسب:

تنها

1 مطلب

در ستایش تنهایی! اگر نتوانیم تنها شویم تنهاتر می‌شویم