برچسب: تهاتر مطالبات
2 مطلب

مطالبات و بدهی‌های بخش تولید برق تهاتر می‌شود