برچسب:

تهدید

2 مطلب

تهدیدی که اوپک نادیده گرفت

آهن‎فروشان با میلگرد پاسخ چماق‎داران را می‎دهند