برچسب:

تهران-شمال

6 مطلب

هزینه آزادراه‌ها را مالکان زمین‌های اطراف پرداخت کنند

نباید برای روزهای سختی و غم مردم، جیب دوخت / درآمدهای قطعه یک صرف ساخت قطعه دوم خواهد شد

زمان بهره‌برداری از آزادراه تهران-شمال مشخص شد