برچسب:

توافق ایران و چین

8 مطلب

خودرو؛ برگ برنده توافق ۲۵ ساله؟

۱۰ نکته مهم درباره همکاری ۲۵ ساله ایران و چین / سند همکاری چه امتیازاتی دارد؟

جزییاتی از همکاری بزرگ ایران و چین / قرار است دقیقا چه امتیازاتی ردوبدل شود؟

هدف اصلی توافق ایران و چین چیست؟

توافق ایران و چین چه سودی دارد؟