برچسب: توتال فرانسه
8 مطلب

غول‌های نفتی آماده انعقاد قراردادهای تازه

پیشرفت عملیات توتال در پروژه پارس جنوبی

امضای نخستین قرارداد جدید نفتی