برچسب:

توتال فرانسه

8 مطلب

غول‌های نفتی آماده انعقاد قراردادهای تازه

پیشرفت عملیات توتال در پروژه پارس جنوبی

امضای نخستین قرارداد جدید نفتی