برچسب:

توتون و تنباکو

3 مطلب

پشت پرده تولید گسترده سیگارهای آمریکایی در ایران

هجوم برندهای خارجی سیگار به ایران / ژاپنی‌ها بازیگر اصلی بازار دخانیات ایران / دخانیات تنها صنعتی که تحریم نمی‌شود

توتون و تنباکو بیشترین رشد واردات را داشته‌اند