برچسب: تورم خرداد ماه
3 مطلب

تورم خرداد ماه در کدام بخش‌ها بیشتر بود؟

عقبگرد تورم به ۳ سال قبل؛ تورم ۱۳٫۷ درصد شد