برچسب:

تورم دهک

6 مطلب

تورم خوراکی در کدام دهک‌ها بیشتر است؟ / شکاف تورمی بین دهک‌ها افزایش یافت

اختلاف تورمی دهک‌ها بازهم بیش‌تر شد

سبقت تورم دهک‌های ثروتمند از تورم فقرا

خوراکی کدام دهک‌ها گران‌تر شده است؟