برچسب: تورم دهک
5 مطلب

اختلاف تورمی دهک‌ها بازهم بیش‌تر شد

سبقت تورم دهک‌های ثروتمند از تورم فقرا

خوراکی کدام دهک‌ها گران‌تر شده است؟