برچسب:

تورم روستایی

8 مطلب

هزینه درمان در سال 97 چقدر افزایش یافت؟

تورم نقطه‌به‌نقطه اسفند ماه به 47.5 درصد رسید / تورم روستایی بیش از 52 درصد شد

هزینه زندگی در روستا چقدر افزایش یافته است؟

شتاب تورم در کدام مناطق بیشتر است؛ روستایی یا شهری؟

دلایل افزایش تورم در شهرها و کاهش آن در روستاها

تورم روستایی خرداد ٨.٥ درصد شد