برچسب:

تورم روستایی

8 مطلب

هزینه درمان در سال ۹۷ چقدر افزایش یافت؟

تورم نقطه‌به‌نقطه اسفند ماه به ۴۷٫۵ درصد رسید / تورم روستایی بیش از ۵۲ درصد شد

هزینه زندگی در روستا چقدر افزایش یافته است؟

شتاب تورم در کدام مناطق بیشتر است؛ روستایی یا شهری؟

دلایل افزایش تورم در شهرها و کاهش آن در روستاها

تورم روستایی خرداد ٨.۵ درصد شد