برچسب: تورم صنعت
5 مطلب

گرانی تولید شیر در تابستانی که گذشت

تورم سه رقمی در هزینه تولید دخانیات و کاغذ

تورم ۲۷٫۸ درصدی تولید در تیر ماه