برچسب:

تور ارمنستان

6 مطلب

«واکسن بخرید؛ پولش را می‌دهیم!»

بعد از ارمنستان نوبت عراق شد! / ایرانیان می‌توانند در عراق واکسن بزنند؟

دربست به ارمنستان ۳ میلیون / واکسن بزنید برای دوستانتان هم بیاورید!

قیمت تور ارمنستان زمینی در تابستان ۱۴۰۰

سفر به ارمنستان و افغانستان برای واکسن کرونا / تقاضا برای تور ارمنستان زیاد شد