برچسب:

توزیع قیر

8 مطلب

رانت ‌قیر رایگان؛ ۲هزار میلیارد تومان

مصوبه قیر رایگان اصلاح می‌شود؟

سود طرح مجلس در جيب تاجران هندي

دلیل مخالفت با طرح توزیع قیر رایگان چیست؟

توزیع قیر رایگان تجربه شکست خورده است

طرح توزیع قیر رایگان تصویب شد

توزیع قیر رایگان از سر گرفته می‌شود