برچسب: توسعه شهری
3 مطلب

اگر جنگل زاگرس خشک شود، ایران دیگر جای زندگی نیست

ساخت بزرگراه‌ها نتیجه‌ای ندارد